Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
 
Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Produceri szekció
Kapcsolatok
Archívum
Fórum
Tagok & adatok
 
 
 
  english version
 
 
 
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát a Fejlesztési Program biztosítja
Member of
Federation of European Film Directors
 
 
 
Hírek
  2021. október 8-án, 60 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Böszörményi Zsuzsanna, a Filmjus Alapítvány kuratóriumának tagja. Diplomafilmje, az "Egyszer volt, hol nem volt" elnyerte a legjobb külföldi filmnek járó diák Oscart, munkásságát Balázs Béla díjjal jutalmazták.
A FilmJUS megalapításától kezdve tagja volt a Választmánynak, ugyanakkor a Filmjus Alapítvány kuratóriumának tagjaként évtizedeken át kivételes szociális érzékenységgel és megértéssel dolgozott a nehéz helyzetbe került kollégák megsegítésén.
Kedves Zsuzsa, nyugodj békében, emlékedet megőrizzük.

2021. szeptember 23-án Küldöttgyűlész tartottunk a FilmesHázban. A küldöttek közül 13-an jelentek meg, 2 tag előre bejelentetten távol maradt. Az elnök tájékoztatót adott az ezévi történésekről. Elmondta, hogy a GVH-val való vitánkban, a jogkezelő szervezetek kérésére új szakértőt rendeltek ki, az ÁSZ közölte, hogy a FilmJUS-tól eddig kapott adatok alapján hoz majd határozatot, továbbá a Kúria elutasította fellebbezésünket, eszerint a törvény rendelkezése ellenére az RTL Klubnak nem kell sugárzási adatot szolgáltatnia a FilmJUSnak. KGy tájékoz- tatta a küldötteket a FilmJUS lejáró lekötött betéteinek lehetséges befektetéseiről.
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a tagoknak előzetesen megküldött Felosztási Szabályzat módosítási tervezetet (a módosított Felosztási Szabályzat itt nyil olvasható).
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a tagoknak előzetesen megküldött Alapszabály módosítási tervezetet, amelyben a legutóbbi törvénymódosításnak megfelelően módosította a kiterjesztett hatályú közös jogkezelési körböl való kilépés szabályait (a módosított Alapszabály itt nyil olvasható).
A küldöttek előzetesen kérhez kapták a FilmJUS informatikai rendszerének megújítását célzó megvalósíthatósági tanulmányt, az ezzel kapcsolatok kérdésekre KGy válaszolt (az említett Megvalósíthatósági tanulmány itt nyil olvasható).

2021. május 10-20. között virtuális Küldöttgyülést tartottunk
A meghirdetett időszak előtt a küldöttek és az állandó meghívottak írásban (email útján) meg- kapták az üléshez szükséges iratokat (átláthatósági jelentés, mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, az FB jelentése, független könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felosztási Szabályzat módosítására tett javaslat). Május 18-án videokonferenciát tartottuk, ahol a jelen- lévők megvitathatták a kiküldött anyagokat. A küldöttek május 20-ig írásban szavazhattak a jelentések elfogadásáról, ill. a Felosztási Szabályzat módosításáról.
A Küldöttgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a FilmJUS 2020-as évre vonatkozó szöveges és pénzügyi beszámolóját, továbbá az átláthatósági jelentést. Az említett iratok itt nyil olvashatók.
A Küldöttgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a küldötteknek elektronikus úton megküldött módosított Felosztási Szabályzatot (amelyik itt nyil olvasható).

Sajnos nem javul a helyzet, a home-office üzemmódunkat május 17-ig meghosszabbítottuk, de a filmjus@filmjus.hu postafiókon át elérhettek bennünket.

A pandémia okán a FilmJUS 2021 március 1-ig még biztosan home-office üzemmódban tevékenykedik, kérjük szíves megértéseteket.
A filmjus@filmjus.hu postafiókon át viszont el tudtok érni minket, igyekszünk minden megkeresésre válaszolni.

2021. január 18-26 között, élve a FilmJUS Alapszabály által adott lehetőséggel, a virtuális térben (email-levelezés útján) Küldöttgyűlést tartottunk, emailban megküldük a Küldöttgyűlés tagjainak a FilmJUS 2021. évre szóló költségtvetés-tervezetét és az azt kommentáló, értelmező megjegyzéseket. Mindeközben Janisch Attila levélben kérte KÜGYÜ-tagsága alóli felmentését, másirányú teendőinek sokasága miatt. Az Alapszabály rendelkezéseivel élve, január 20-án Janisch Attila KÜGYÜ-tagsága megszünt, helyére Székely Orsolyát kooptáltuk, mint a 2020. február 25-én tartott választáson a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, aki a felkérést örömmel elfogadta.
Az új összetételű Küldöttgyűlés 15 emailban küldött szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a FilmJUS 2021. évre szóló költségvetését, amely szerint egyrészt fenntartja a kezelési költségek eddigi mértékét (kisjogoknál 15%, nagyjogoknál 5%), másodrészt 30MFt-ot tervez adni a Filmjus Alapítványnak

A pandémia okán a FilmJUS 2021 február 1-ig még biztosan home-office üzemmódban tevékenykedik, kérjük szíves megértéseteket.
A filmjus@filmjus.hu postafiókon át viszont el tudtok érni minket, igyekszünk minden megkeresésre válaszolni.

Tisztelt Kollégák!
Bolgár társszervezetünk, a Filmautor tagjai kérik a segítségünket. "FairShare" néven nemzetközi kam- pányt indítanak egy 9 éve megoldatlan problémájuk miatt. 9 éve nem sikerült rávenniük a kábelszolgálta- tókat jogdíjfizetésre, és ezzel nem csak a saját tagjaik estek el a jogosan járó jogdíjaktól, hanem a külföldi szerzők sem kapták meg a Bulgáriában vetített filmjeik után járó jogdíjakat.
A kampányról és a Filmautor kéréséról részletesebben itt olvashatnak.

2020. szeptember 8.
Ideiglenes műbejelentés (védetés) elektronikusan
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a vírushelyzetre való tekintettel, mostantól elektronikus úton ismét kibocsájtunk ideiglenes műbejelentéseket (védetés). Mindaddig amíg fennáll a vírusveszély, az elektronikusan beküldött (email: kiss.gabriella@filmjus.hu) művekre (szinopszis vagy forgató- könyv) ideiglenes igazolást állítunk ki. Természetesen a végleges igazolás kiállítására, előzetes telefonbejelentkezés és időpontfoglalás után a FilmJUS ügyfél- szolgálatán kerül sor.

2020. augusztus 27.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára előzetesen meg- küldött, a 2019. évi tevékenységről szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyűlés egyhangúan, 10 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a FilmJUS 2019. évi átláthatósági jelentését.
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a beterjesztett Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokat, amelyek 2021. január 1-től lépnek hatályba.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2019-es évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

2020. június 8.
Az Artisjus tájékoztatása szerint a 2020-as évben az üres hang- és képhordozók után 2019-ben beszedett díj 25%-a 2.030.717.347.-Ft-ot tett ki, a törvényi rendelkezés szerint ezt utalták át az NKA-nak. Ebből a FilmJUS-ban érintett jogosulti csoportokat érintő befizetés 174.610.492.-Ft összegű volt.
Az NKA Filmművészet Kollégium pályázatait az NKA honlapján olvashatják.

A FilmJUS ügyfélszolgálata ismét fogad ügyfeleket, akik ideiglenes műbejelentést tettek, előzetes telefonos időpontfoglalás után megkaphatják a végleges műbejelentésük dokumentumait.

2020. április 6-án, élve a FilmJUS Alapszabály által adott lehetőséggel, a virtuális térben Küldöttgyűlést tartottunk. Az Elnök által beterjesztett anyag a Felosztási Szabályzat módosítását célozta, miszerint a szociális célú támogatás összegét, az adott évben elévült jogdíjak 30%-ában határozzuk meg. Az elektronikus úton valamennyi küldött számára kiküldött módosítási javaslatot valamennyi küldött, egyhangúan támogatta. Az elfogadott módosítás nyomán 2020-ban a Küldöttgyűlés mindösszesen 45 millió forint szociális célú támogatást ad a Filmjus Alapítványnak.
(nyil itt olvasható a virtuális Küldöttgyűlés jegyzőkönyve és a módosított Felosztási Szabályzat)

2020. április 3.
A FilmJUS csatlakozott a
"Nyílt levél az Európai Bizottsághoz és a Tagállamokhoz segélyezésért folyamodva a kultu- rális és kreatív szektor és különösképp az alkotók számára, akiket a COVID-19 krízis érint."
felhíváshoz, amely nyil itt olvasható.

Ideiglenes műbejelentés
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a vírushelyzetre való tekintettel nincs módunkban a szokásos módon a műbejelentéseket elfogadani. Mindaddig amíg ügyfélszolgálatunk zárva tart, az elektronikusan beküldött (email: kiss.gabriella@filmjus.hu) művekre (szinopszis vagy forgatókönyv) ideiglenes igazolást állítunk ki.
Amint a FilmJUS Egyesület személyes ügyfélfogadása ismét elérhető, a digitálisan beküldött Mű (cserére nincs lehetőség!) lepecsételt borítékba zárása, valamint a Bejelentő személyazo- nosságának azonosítása haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül megtörténhet (hitelesítés).
A FilmJUS felhívja a Bejelentő figyelmét, hogy a személyes hitelesítés elmaradása esetén a FilmJUS nem adja ki a végleges nyilvántartásba vétel igazolását, és a kérelmet a nyilvántartásból törli.

2020. március 13.
A sajnálatos vírushelyzetre való tekintettel, a FilmJUS ügyfélszolgálata (már ami a személyes kapcsolatot illeti), határozatlan időre nem üzemel, viszont a filmjus@filmjus.hu címre írt megkeresésekre természetesen válaszolunk, kollégáink home-office üzemmódban továbbra is állnak rendelkezésre.

2020. február 25.
A FilmJUS a mai napon megtartott Választási gyűlésén meghallgatta az Elnök előző időszakra vonatkozó beszámolójának szóbeli kiegészítését. A jelenlévő tagok megválasztották a követ- kező négy éves időszakra a Küldöttgyűlést és a Felügyelő BIzottságot.
A Küldöttgyűlés tagjai: Babiczky László,  Bánki Iván, Czető Bernát László, Dévényi Rita, Groó Diana, Janisch Attila, Kabdebó György, Kárpáti György dr., Kende Tamás, Kerékgyártó Yvonne, Molnár György, Pataki Éva, Rózsa János, Sándor György, Szolnoki András. Póttagok: Székely Orsolya és Kisfaludy András.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dénes Gábor, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil.
A választást követően a megválasztott küldöttek megtartották alakuló ülésüket, ahol megválasz- tották a Vezetőséget és az Elnököt. A Vezetőség tagjai: Babiczky László, Czető Bernát László, Molnár György és Szolnoki András, valamint az újraválasztott elnök: Kabdebó György.
A Választási gyűlés és a Küldöttgyűlés jegyzőkönyve nyil itt olvasható.

A FilmJUS Vezetősége ezúton meghívja az Egyesület tagjait a
FilmJUS (Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete)
2020. február 25-én (kedden) 9 óra 30 perckor
tartandó Választási gyűlésére, amelyet a
FilmesHázban, 1092 Budapest, Ráday utca 31/b. alatt tartunk.
(a meghívó teljes szövege itt olvasható, 116kB .pdf fájl)
[a tárgyidőszakra vonatkozó beszámoló itt olvasható 286kB .pdf fájl]


2019. november 7.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök tájékoztatóját a FilmJUS ez évi első kilenc hónapjáról szóló pénzügyi beszámolóját. Ezt követően megvitatták a küldöttek számára előzetesen megküldött, a 2020. évre vonatkozó költségvetés tervezetet, amelyik szerint egyrészt fenntartja a kezelési költségek eddigi mértékét (kisjogoknál 15%, nagyjogoknál 5%), másrészt működési célra 75MFt-ot engedélyez a kamatbevételek terhére, harmadrészt 15MFt-ot tervez adni a Filmjus Alapítványnak. A jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással fogadják el a FilmJUS 2020-as költségvetését. A küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS Felosztási Szabályzatának módosítását. Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2020 elején esedékes választási gyűlés előkészületeiről. A Vezetőség korábban megtartott ülésén elfogadott határozat alapján a jelölő bizottság tagjainak javasolja Dénes Gábort, dr. Kiss Gabriellát, Mátis Lillát és Szilágyi Virgilt. A jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással megválasztották a jelölő bizottságot. Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket az év elején megszünt M3 kódolt csatorna kapcsán az MTVA-val folytatott tárgyalásokról.

  Életének 89. évében elhunyt Horváth Ádám a Kossuth-, Erkel Ferenc-díjas és Balázs Béla-díjas magyar tévérendező, a FilmJUS Vezetőségének, majd Kül- döttgyűlésének tagja. Több mint 40 évig dolgozott a Magyar Televizióban, háromezernél is több műsort rendezett, legnépszerűbb munkája az első magyar teleregény, a Szomszédok, amelyből 332 rész készült el. Számos műfajban jeleskedett, komolyzenei műsorokat rendezett, közvetített, opera- filmek fűződnek nevéhez, és többek között Ő volt a Nagy Imre újratemetés közvetítésének rendezője. A 90-es években az MTV elnöke, tanított a Filmmű- vészeti Egyetemen, 1994-től rektorhelyettese, 2005-től emeritus professzor.

2019. május 14.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára előzetesen megküldött, a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyűlés egyhangúan, 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a FilmJUS 2018. évi átláthatósági jelentését.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2018-as évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

 
  Mindazon helyek, ahonnan meglátogatták a FilmJUS honlapját (havi bontásban).
   
  webmester: Kabdebó György
  utolsó frissítés: 2021. május 3.
 
 
 
 
 
A FilmJUS Alapítvány hírei
 
Mostantól elérhető az Alapítvány
új honlapja
itt található többek között a 2021-re kiírt, új forgatókönyvírói pályázat is.
 
 
Elhunyt Lénárt István
a Filmjus Alapítvány kuratóriumának tagja
Kedves Papi, nyugodj békében
Emléked megőrizzük
 
 
A Filmjus Alapítvány felhívása
a vírusjárvány kapcsán
A Filmjus Alapítvány
örömmel fogad minden
támogató adományt a
10400968-49555049-48481004
bankszámlaszámon

A Filmjus Alapítvány 2019-es évre vonatkotó
szöveges beszámolója
, az FB jelentése, az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete,
és a független könyvvizsgálói jelentés.
Adatkezelési tájékoztató
 
A FilmJUS Alapítvány pályázatai
 

A Filmjus Alapítvány 2020. évi pályázata
forgatókönyv írásra és/vagy filmelőkészítésre
beadási határidő: 2020. szeptember 8.
letölthető pályázati adatlap (.pdf fájl; 147kB)
 

 
 
 
A FilmJUS Alapítvány felhívása

Alapitványunk szeretné megkérni azon kollégáinkat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy adójuk 1%-ával támogassák céljainkat, hogy még többeknek segithessünk.
A FilmJUS Alapitvány adószáma: 18173493-1-43

 
A Filmjus Alapítvány köszöni mindazon kollégák támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel!
Az összeg 2016-ban 56.945.- Ft volt.
 
 
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fjlista@filmjus.hu
Félfogadás: H-Cs: 9-16-ig; P: 9-12-ig

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmeshaz.hu
honlap: www.filmeshaz.hu
FilmesHáz
FilmesHáz
Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu
 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu