Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
 
Alapszabály
Szervezeti és Működési Szabályzat
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Produceri szekció
Kapcsolatok
Archívum
Fórum
Tagok & adatok
 
 
 
  english version
 
 
 
Member of
Federation of European Film Directors
 
 
 
Hírek
  Életének 89. évében elhunyt Horváth Ádám a Kossuth-, Erkel Ferenc-díjas és Balázs Béla-díjas magyar tévérendező, a FilmJUS Vezetőségének, majd Kül- döttgyűlésének tagja. Több mint 40 évig dolgozott a Magyar Televizióban, háromezernél is több műsort rendezett, legnépszerűbb munkája az első magyar teleregény, a Szomszédok, amelyből 332 rész készült el. Számos műfajban jeleskedett, komolyzenei műsorokat rendezett, közvetített, opera- filmek fűződnek nevéhez, és többek között Ő volt a Nagy Imre újratemetés közvetítésének rendezője. A 90-es években az MTV elnöke, tanított a Filmmű- vészeti Egyetemen, 1994-től rektorhelyettese, 2005-től emeritus professzor.

2019. május 14.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára előzetesen megküldött, a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyűlés egyhangúan, 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a FilmJUS 2017. évi átláthatósági jelentését.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2018-as évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

2019. március 26.
Megszavazta az EP az uniós szerzői jogi reformot

2018. december 4.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyűlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb, a FilmJUS-t érintő eseményeiről.
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2019-es évről szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. Az adómentesen adható juttatások állam által történt szűkítése miatt, ezt a támogatástípust a FilmJUS megszüntette és helyette fizetés- emelést hajtott végre, amelyik nagyrészt kompenzálja az eddigi kafeteria-juttatásokat.
A FilmJUS Alapítványnak szánt szociális támogatásként 10MFt összeget terveztünk, ez keve- sebb az előző évieknél, okként az elnök a csökkenő bevételeket hozta fel.
Ezt követően a küldöttek 12 igennel, tartózkodás nélkül elfogadták a FilmJUS 2019. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 10MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 90MFt használható fel működési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2018. szeptember 24
Az Európai Parlament döntött a digitális egységes piac szerzői jogi szabályairól szóló irányelvre vonatkozó végleges álláspontjáról.
Csatlakozva az Európai Rendezők Szövetségéhez (FERA), az Európai Filmírók Szövetségéhez (FSE) és az Audiovizuális Szerzők Egyesületéhez (SAA), a FilmJUS is örömmel fogadta az Európai Parlament döntését az EU irányelv tervezetéről, amely a szerzői művek között a filmek online felhasználásával kapcsolatban is fontos alapelveket határoz meg.
(további részletek itt)
Az SAA egy on-line petíció aláírását kezdeményezte, melyet eddig már mintegy 21.000-en írtak alá. Javasoljuk, tekintse át és támogassa a petíciót!

2018. május 25.
Adatvédelmi tájékoztató a FilmJUS Egyesület által végzett adatkezelésről

A FilmJUS Egyesület az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése kapcsán történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja a működése során a FilmJUS állami akkreditációjának megfelelő jogkezeléssel, a honlappal és a levelező listák üzemeltetésével megvalósuló adatkezelésről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
A FilmJUS Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata nyil itt olvasható (.pdf; 222kB)

2018. május 15.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára előzetesen megküldött, a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyűlés egyhangúan, 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a FilmJUS 2017. évi átláthatósági jelentését.
A Küldöttgyűlés megvitatta és 10 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előzetesen megküldött és a vita során módosított Alapszabályt.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2017-es évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

A FilmJUS meghívására 2018. március 27-én a filmelőállítók megbeszélést tartottak a FilmesHázban. Ezen Kabdebó György tájékoztatta a megjelenteket a FilmJUS és az Agicoa közötti kapcsolatról, továbbá vázolta az együttműködés kibővítésének lehetőségét.
A megbeszélés emlékeztetője nyil itt olvasható.

A NAV honlapján 2018.01.29-én közzétett "Reprográfiai és üres hordozó áfa adózásbeli megítélése" - szerint az üres hordozó jogdíj nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, így nem tartozik az Áfa tv.13.§ alá.
Ebből következően megváltozott (a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozókra vonatko- zó), számlával történő jogdíjfelvétel módja.Az érintett adatlapok a "letölthető adatlapok" opció alatt találhatók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérdésünkre megerősítette, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. az összes médiaszolgáltatása tekintetében kérte a nyilvántartásból való törlését. Ebből következően 2018 január 1-től a FilmJUS megszünteti a Minimax, Spektrum TV, Sport 1, Sport 2 és a TV Paprika csatornák monitorozását.

mata A karácsony előtti napon, 83 éves korában elhunyt Mata János rendező barátunk. Mindenki úgy ismerte, mint a Kukori és Kotkoda és a Mikrobi rendezője, de azt kevesebben tudják, hogy a Magyar Televizióban számos riport- és dokumentumfilmet és stúdióműsort rendezett. Nyugdíjazása után is aktívan dolgozott, a FilmJUS Küldöttgyűlésének tagja volt, filmet rendezett, számítógépen 3D-ben rekonstruálta a Mátyás korabeli budai várat, és a FilmesHáz galériájának művészeti vezetőjeként számos kiállítást szervezett. Igazi polihisztor volt, ahogy magát nevezte "tótumfaktum".
A FilmJUS és a FilmesHáz saját halottjának tekinti. Kedves Tótumfaktum, nyugodj békében.

2017. december 20.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2018-ra szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások nyil itt olvashatók)

2017. december 7.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyűlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb, a FilmJUS-t érintő eseményeiről.
Ezt követően a küldöttek megvitatták a hangmesterek jogkezelésének felvállalását érintő FilmJUS tanulmányt és a hangmestereket képviselők erre jött észrevételeit. Az ülésre értelem- szerűen meghívtuk a hangmestereket képviselő Zányi Tamást és dr. Sólyom Ágnest, akik ismételten elővezethették véleményüket, álláspontjukat.
A FilmJUS tanulmány 6 lehetséges alternatívát vázolt fel. A két nappal korábban tartott FilmJUS Vezetőségi ülés egyhangú szavazással a nevezett anyagban C1 pont alatt vázolt javaslat elfo- gadását javasolta a Küldöttgyűlésnek. A vita lezárultával, ahol láthatóan nem közeledtek az álláspontok, a Küldöttgyűlés jelenlévő 11 tagjából 10 igen és egy tartózkodás mellett hozott határozatában kimondta:
" A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy bár a hangmesterek tevékenységét nagyra értékeli a film- alkotások létrejötte során, az érintettek szerzői közös jogkezelését nem látja felvállalhatónak a FilmJUS keretében a jelenlegi jogi és szakmai helyzetben."
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2018-as évről szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. A FilmJUS Alapítványnak szociális támogatásra szánt összeg vitájánál Kisfaludi András elmondta, hogy a kormányzat által hozott határozat szerint a jövőben, a rászoruló művészek támogatást kapnak majd, ezért javasolta, hogy ettől tegyük függővé az Alapítványnak adott támogatást. A hozzászólások nem értettek egyet ezzel a felvetéssel, mert még nem világos a kormányzati szándék megvalósulásának módja, és a célzott alkotók kiválasztásának mechanizmusa. Ezt követően a küldöttek 10 igennel és egy tartózkodással elfogadták a FilmJUS 2018. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 16MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 105MFt használható fel működési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2017. szeptember 28.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról szóló elnöki beszámolót. A Küldöttgyűlés megvitatta a hangmesterek azon kérését, miszerint a FilmJUS tagjaivá szeretnének válni, illetve felvetették jogdíjígényüket. A Küldöttgyűlés megbízta a vezetőséget és a menedzsmentet, hogy a következő ülésre dolgozzon ki egy erre vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Küldöttgyűlés elé. A jelenlévők az önkéntes közös jogkezelés körében tartják elképzelhetőnek a kérés teljesítését. A Küldöttgyűlés megelégedéssel fogadta a tervezett interaktív szinkron-adatbázis elkészültét. Az elnök által vázolt és javasolt elektronikus iratkeze- lés létrehozására és bevezetésére a Küldöttgyűlés 5MFt-os keretet szavazott meg.
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.

2017. június 20.
Az Artisjus tájékoztatása szerint a 2016-os évben az üres hang- és képhordozók után beszedett díj 25%-a 1.666.044.042.-Ft-ot tett ki, a törvényi rendelkezés szerint ezt utalták át az NKA-nak. Ebből a FilmJUS-ban érintett jogosulti csoportok az alábbiak szerint terhelődtek:
filmírók: 46,72MFt, rendezők: 48,23MFt, operatőrök: 15,07Ft, előállítók: 37.68MFt, díszlet- és jelmeztervezők: 3,01MFt, mindösszesen: 150,717MFt.
Az NKA honlapján megjelent tájékoztatás szerint az illetékes Miniszter a Filmművészet Kollégium pályázati keretét 150,717MFt-al megemelte.
Az NKA Filmművészet Kollégium pályázatait az NKA honlapján olvashatják. .

2017. május 11.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a 2016-os évről szóló elnöki beszámolót és a Felü- gyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg és eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2016-os évi beszámolót.
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-es évre szóló, elfogadott költségve- tés módosítását, miszerint a szoftverfejlesztési (célzott tevékenység: internetes interaktív adatbeviteli rendszer kifejlesztése) keretösszeget 12MFt-tal megemelte. A költségek forrása a tárgyévben realizált kamatbevétel.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Felosztási Szabályzatának módosítását.
Az elnök tájékoztatta a jelenlévő küldötteket, hogy Bánki Iván a Filmjus Alapítvány kuratóriumá- nak vezetője 2018. január 1-i hatállyal, korára való tekintettel kérte felmentését. A FilmJUS Vezetősége megtárgyalta a kérést és sajnálattal vette tudomásul a kérést. A Vezetőség 2018. január 1-től kinevezte Csukás Sándort a Filmjus Alapítvány kuratórimának vezetőjévé, Bánki Iván továbbra is a kuratórium tagja maradt, továbbá öszinte köszönetét fejezi ki Bánki Ivánnak a két évtizedes, lekiismeretes és sikeres munkájáért.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2016-os évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

2017.február 3.
A Gazdasági Versenyhivatal GVH VJ-15/2014/166. sz. végzésében meghatározott módon az öt értinett jogkezelő közösen hozta létre és üzemelteti a magánmásolási díjról és annak vissza- igényelhetőségéről szóló tájékoztató honlapot.

 
  Mindazon helyek, ahonnan meglátogatták a FilmJUS honlapját (havi bontásban).
   
  webmester: Kabdebó György
  utolsó frissítés: 2019. május 28.
 
 
 
 
F i l m J U S _ A l a p í t v á n y
 
A FilmJUS Alapítvány hírei
 
A Filmjus Alapítvány 2017-es évre vonatkotó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (137kB),
és a független könyvvizsgálói jelentés (1959kB).
 
 
A FilmJUS Alapítvány pályázatai
 

A Filmjus Alapítvány 2019. évi pályázata
forgatókönyv írásra és/vagy filmelőkészítésre
beadási határidő: 2019. szeptember 11.
letölthető pályázati adatlap (.pdf fájl; 66kB)
 

 
 
 
A FilmJUS Alapítvány felhívása

Alapitványunk szeretné megkérni azon kollégáinkat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy adójuk 1%-ával támogassák céljainkat, hogy még többeknek segithessünk.
A FilmJUS Alapitvány adószáma: 18173493-1-43

 
A Filmjus Alapítvány köszöni mindazon kollégák támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel!
Az összeg 2016-ban 56.945.- Ft volt.
 
 
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fjlista@filmjus.hu
Félfogadás: H-Cs: 9-16-ig; P: 9-12-ig

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmeshaz.hu
honlap: www.filmeshaz.hu
FilmesHáz
FilmesHáz
Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu
 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu